Geestelijke verzorging

Wanneer men als zorgvrager te maken heeft met ziekte, handicap, afhankelijkheid, ouderdom of verlies van een dierbare, dan kunnen vragen rondom zin- en betekenisgeving meer aan de orde zijn dan ooit. Daarom zijn er geestelijk verzorgers bij Zorgcentrum Bontekoe.

Geestelijk verzorgers bieden begeleiding en ondersteuning aan bij levensvragen, wanneer de vertrouwde manier van zin geven vanzelfsprekendheid verliest of uit evenwicht raakt en een mens opnieuw haar/zijn weg moet zien te vinden.
De begeleiding van de geestelijk verzorger kan ook hulpverlening zijn wanneer in de relatie met de zorgvrager de geestelijke zorg is gericht op verandering en er sprake is van ‘heling’ in het zingevingsproces.

De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Een gesprek van mens tot mens
  • Gesprekken over uw levensverhaal, of over levens- en geloofsvragen
  • Aandacht voor de gevoelens en de vragen die opkomen rondom ziekte en  afhankelijkheid
  • Verwerking van het verlies van een dierbare
  • Verheldering van levenskeuzes
  • Begeleiding bij het onder ogen zien van de dood
  • Het ingang zetten van een hulpverleningstraject rond zin- en betekenisgeving
  • Rituelen en vieringen rondom een afscheid of andere levensmomenten

 

De geestelijk verzorgers organiseren ook meditatieve bijeenkomsten en samenkomsten rond thema’s, levensmomenten en religieuze vieringen.