Zorgcentrum Bontekoe is altijd een levendig gebeuren.

Verpleging

Wij leveren de verpleegkundige zorg met deskundig opgeleide medewerk(st)ers en zorgen regelmatig voor bijscholing. Medewerkers zijn daardoor van de laatste ontwikkelingen op de hoogte. In overleg met u als cliënt en op basis van welke zorg nodig is zorgen wij voor een medewerker die alle benodigde verpleegkundige handelingsbevoegdheden heeft. Zij zijn bekend met de gewoonten, en religieuze achtergrond van de cliënten. Bovendien zijn zij ook veelal de moedertaal machtig van de bewoners. Onze zorgverleners hebben ervaring binnen verschillende takken van de gezondheidszorg zowel intra- als extramuraal. D.m.v. scholing vergroten wij de kennis en de vaardigheden van onze mensen. De momenten waarop u gedurende de dag verpleegkundige zorg nodig heeft worden in overleg met u vastgesteld. Bij verpleegkundige verzorging kunt u denken aan bijvoorbeeld medicijnen toedienen, wondzorg, het toedienen van injecties, katheter wisselen, een klysma toedienen, het schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen enzovoorts.

Verzorging

Zorgcentrum Bontekoe biedt u zorg en huisvesting als u door ouderdom, handicap of ziekte niet meer zelfstandig kunt wonen. Ook niet met hulp van naasten, mantelzorg of thuiszorg. U kunt hulp krijgen bij het wassen, naar bed gaan, aankleden en eten. Onze verzorgenden personeel is bekend met de gewoonten, en religieuze achtergrond van de cliënten. Bovendien zijn zij ook veelal de moedertaal machtig van de bewoners. Onze zorgverleners hebben ervaring binnen verschillende takken van de gezondheidszorg zowel intra- als extramuraal. D.m.v. scholing vergroten wij de kennis en de vaardigheden van onze mensen. Ook kunt u meedoen aan de activiteiten die wij organiseren en gebruikmaken van voorzieningen op onze locaties.

Dagbesteding

Bij zorgcentrum Bontekoe bieden wij een gevarieerd dagbesteding programma aan voor onze bewoners. Dit komt tot stand vanuit uw zorgleefplan, waar uw interesses, wensen en mogelijkheden worden bepaald. Zo wordt structuur ervaren en worden er activiteiten gedaan die aansluiten bij wat u leuk vindt. Wij vinden het belangrijk dat u uzelf kunt zijn en zich thuis voelt.

Lees meer

Geestelijke verzorging

Wanneer men als zorgvrager te maken heeft met ziekte, handicap, afhankelijkheid, ouderdom of verlies van een dierbare, dan kunnen vragen rondom zin- en betekenisgeving meer aan de orde zijn dan ooit. Daarom zijn er geestelijk verzorgers bij Zorgcentrum Bontekoe.

Geestelijk verzorgers bieden begeleiding en ondersteuning aan bij levensvragen, wanneer de vertrouwde manier van zin geven vanzelfsprekendheid verliest of uit evenwicht raakt en een mens opnieuw haar/zijn weg moet zien te vinden.

Lees meer