Het kan altijd beter

Opmerkingen, ideeën of klachten

Zorgcentrum Bontekoe staat voor goede zorg- en dienstverlening. Persoonlijke zorg, duidelijke afspraken en een fijne relatie tussen cliënten, mantelzorgers en medewerkers zijn daarom essentieel. Zorg is immers mensenwerk. Ziet u voor ons verbeterpunten of heeft u een idee, opmerking of klacht, dan horen wij dit graag. Zo kunnen we in de toekomst problemen nog beter oplossen en voorkomen.

Mocht u een idee, opmerking of klacht hebben over uw begeleiding, verzorging of onze organisatie dan kunt u dat het beste eerst bespreken met de betrokken persoon of zorgverlener. Wellicht kan hij of zij uw opmerking of idee direct toepassen, of als er sprake is van een misverstand dit rechtzetten. Daarnaast zijn er nog een aantal andere mogelijkheden om uw idee, opmerking of klacht kenbaar te maken. Deze mogelijkheden gelden voor zorgcentrum Bontekoe en ook voor haar strategische samenwerkingspartners.

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n)

Als het mogelijk is adviseren wij u om uw klacht altijd eerst open en eerlijk te bespreken met de betrokken medewerker zelf. Soms voelt het ongemakkelijk om iets te bespreken wat volgens u niet goed is gegaan. Medewerkers waarderen het echt als ze van uzelf horen wat er volgens u beter kan.

Bespreek uw klacht met een leidinggevende

Wanneer u en de medewerker de klacht niet samen kunnen oplossen, kunt u het gesprek aangaan met de directie. De directie kan u helpen bij het vinden van antwoorden op uw vragen en de oplossingen met u bespreken. Bespreekt u uw probleem liever niet met de direct betrokkene of de directie, dan zijn er nog een aantal andere opties.

Bespreek uw klacht met de cliëntvertrouwenspersoon

Uw kunt bij het bespreken van een klacht laten ondersteuning krijgen van een diverse  (onafhankelijke) vertrouwenspersonen die u kan inschakelen of u kunt ondersteuning aanvragen bij Klachtenportaal Zorg. Dat doen ze vrijblijvend en vertrouwelijk.

Samen een oplossing zoeken


Klachtenportaal ZORG

In de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg is vastgesteld dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen inzetten. Zorgcentrum Bontekoe heeft zich aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Zo kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris inroepen worden als er een klacht speelt of ‘in de lucht hangt’. Onze cliënten kunnen zich eveneens wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Voor meer informatie over Klachtenportaal ZORG, Klachtenregelingen, klachtenprocedures, klacht indienen, WKKGZ, De geschillencommissie KPZ, de Wet Zorg en Dwang.

Klik hier om naar het Klachtenportaal te gaan


Jaarverslag klachten


Klachten jaarverslag zorgcentrum Bontekoe 2021 2022. Het kan altijd beter!

Zorgcentrum Bontekoe wilt voor de beste kwaliteit en dienstverlening zorgen. Als het even kan proberen we misverstanden te voorkomen en steunend te zijn. Helaas kan het gebeuren dat een cliënt of medewerker niet tevreden is met een gedraging of handeling, of juist het nalaten daarvan.
We proberen klachten zo snel mogelijk te bespreken met de betrokkenen en naar een oplossing te zoeken. Alle klachten en signalen die de directie van zorgcentrum Bontekoe bereikt nemen wij uiterst serieus. Om in de toekomst de organisatie van ons zorgcentrum te verbeteren, leren wij van deze klachten en opmerkingen.

In het klachtenjaarverslag is beschreven:

  • Hoeveel klachten er zijn ingediend
  • Welke klachten er zijn ingediend ( beschrijving van de klacht)
  • De Afhandelingstermijn per klacht
  • De manier waarop de klachten zijn afgehandeld
  • De wijze van communicatie en opvolging van de klacht
  • Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klachten zijn genomen.

2021

In 2021 hebben wij geen klachten via het klachtenportaal. Het is dan ook niet nodig geweest om actiepunten uit te zetten

2022

In 2022 hebben wij geen klachten via het klachtenportaal. Het is dan ook niet nodig geweest om actiepunten uit te zetten