Missie en visie

Onze missie

Wij streven erna om één ieder een vertrouwde en veilige woonomgeving te bieden. Net zoals u dit van huis uit gewend bent. Bij zorgcentrum Bontekoe is het doel om cliënten en hun omgeving het gevoel van ‘thuis’ te geven. Op deze manier krijgen cliënten de kans om het leven, dat zij gewend waren, voort te zetten. Wij streven naar cliëntgerichte zorg, waarbij er ruimte is voor ieders ideeën/opvattingen. Zorgcentrum Bontekoe denkt vanuit mogelijkheden, de cliënt, mantelzorger en familie staan hierin centraal. Wij staan overal voor open en gaan graag met u in gesprek.

U bent thuis bij zorgcentrum Bontekoe.


Onze visie

Bij zorgcentrum Bontekoe worden kwetsbare ouderen opgenomen. Wij kiezen bewust voor deze doelgroep om op deze manier de rust en zorg te kunnen garanderen waar een cliënt behoefte aan heeft.

Wij leveren deskundige zorg, waarbij aandacht voor de cliënt/mantelzorger/familie ons uitgangspunt is.

Bij zorgcentrum Bontekoe staat een correcte bejegening centraal. Wij streven ernaar dat iedere unieke persoonlijkheid behandeld wordt zoals hij/zij wenst.  Activiteiten, zowel individueel als in groepsverband, zijn gebaseerd op de wensen en behoeften van cliënten. Zoals de maaltijden, vieren en beleven van feestdagen. Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

De medewerkers zijn flexibel en staan open voor ieder zijn of haar leefstijl en creëren een veilige leefomgeving. Cliënten krijgen de ruimte om maximaal hun eigen regie te pakken en daar waar nodig ondersteunt de medewerkers de cliënt in het pakken van deze regie. Familie en mantelzorgers worden sterk betrokken bij het dagelijks leven van een cliënt, afgestemd op de behoefte van beide kanten.

Zorgcentrum Bontekoe ontwikkelt voor iedere cliënt een zorgaanbod op maat, aansluitend bij zijn of haar beleving.

Zorgcentrum Bontekoe staat voor deskundigheid.