Over Bontekoe

Welkom bij Zorgcentrum Bontekoe

Als thuis wonen niet langer gaat, is een opname in een zorgcentrum vaak onvermijdelijk. Op deze pagina vertellen we u meer over zorg bij Bontekoe. Onze kleine zorgteams, de begeleiding, omgang met familie en kleinschalig  wonen in een huiselijke omgeving.

Kleinschalig wonen

Als thuis wonen niet langer gaat, is een opname in een beschermde woonomgeving vaak onvermijdelijk. Natuurlijk is dit een emotionele beslissing met een grote impact voor uzelf en alle betrokkenen. Wij snappen dat als geen ander en doen er alles aan om u het gevoel te geven dat u thuis bent. Het geluk, de geborgenheid en huiselijkheid ervaren van een warm thuis vormt de kern van kleinschalig wonen bij Zorgcentrum Bontekoe.

Kleine zorgteams

In Bontekoe werken we met een klein zorgteam van vaste medewerkers die u ondersteunen, verzorgen en gedurende de dag begeleiden. Zo heeft u altijd een vertrouwd gezicht om u heen en die vrijwel voortdurend in de groep aanwezig is. Hierdoor zorgen onze medewerkers ervoor dat u een fijne sfeer en het gevoel van rust ervaart. Iedere bewoner heeft daarnaast een eerste aanspreekpunt in de vorm van een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). Zij/hij zorgt er onder andere voor dat er met uw persoonlijke wensen zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Deze medewerker is tevens verantwoordelijk voor uw persoonlijke zorgdossier en uw zorgleefplan. Onze EVV’er evalueert uw zorgdossier met regelmaat of tussentijds wanneer uw zorgbehoefte verandert.

Eigen regie

De begeleiding binnen de kleinschalige woning is persoonlijk en gericht op het optimale welzijn en comfort van alle bewoners. Hierin is veel ruimte en aandacht voor uw levensverhaal en uw eigen voorkeuren en wensen. We proberen onze zorg en begeleiding zo te regelen dat u als cliënt zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie behoudt.

Familie altijd welkom!

We vinden het belangrijk dat familie, vrienden en vrijwilligers zich altijd welkom voelen in onze huizen en proberen hen ook nauw te betrekken bij dagelijkse activiteiten en bij het geven van persoonlijke aandacht. Voor onze cliënten vormen familie en naasten een rustpunt en geborgenheid, voor medewerkers een informatie- en inspiratiebron.

Onze kernwaarden

In alles wat we doen staan onze kernwaarden centraal. Betrokkenheid, het draait bij ons niet alleen om u, maar ook om uw omgeving. Uw wensen zijn het uitgangspunt voor onze ondersteuning. Samen vinden wij een antwoord op uw vraag. De inbreng van familie en netwerk helpt ons om dienstbaar te zijn. Persoonlijk, omdat onze zorg en dienstverlening draaien om het individu. Persoonlijke aandacht voor ieders wensen en levensstijl; want niemand is een nummer. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn we deskundig. Als organisatie zoeken we altijd naar mogelijkheden om de ouderenzorg te verbeteren, nu en in de toekomst. We stimuleren deskundigheid bij onze medewerkers, zodat zij ruimte voelen om creatieve oplossingen te bedenken in dienst van cliënten. Onze kernwaarden laten wij dagelijks op de werkvloer terugkomen. Dit alles doen we niet alleen, daar hebben we elkaar voor nodig.

Onze kernwaarden maken wie wij zijn.

Onze missie

Wij streven erna om één ieder een vertrouwde en veilige woonomgeving te bieden. Net zoals u dit van huis uit gewend bent.
Bij Zorgcentrum Bontekoe is het doel om cliënten en hun omgeving het gevoel van ‘thuis’ te geven. Op deze manier krijgen cliënten de kans om het leven, dat zij gewend waren, voort te zetten.
Wij streven naar cliëntgerichte zorg, waarbij er ruimte is voor ieders ideeën/opvattingen. Zorgcentrum Bontekoe denkt vanuit mogelijkheden, de cliënt, mantelzorger en familie staan hierin centraal. Wij staan overal voor open en gaan graag met u in gesprek.

U bent thuis bij Zorgcentrum Bontekoe.

Onze visie

Bij Zorgcentrum Bontekoe worden kwetsbare ouderen opgenomen. Wij kiezen bewust voor deze doelgroep om op deze manier de rust en zorg te kunnen garanderen waar een cliënt behoefte aan heeft.

Wij leveren deskundige zorg, waarbij aandacht voor de cliënt/mantelzorger/familie ons uitgangspunt is.

Bij Zorgcentrum Bontekoe staat een correcte bejegening centraal. Wij streven ernaar dat iedere unieke persoonlijkheid behandeld wordt zoals hij/zij wenst.  Activiteiten, zowel individueel als in groepsverband, zijn gebaseerd op de wensen en behoeften van cliënten. Zoals de maaltijden, vieren en beleven van feestdagen. Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

De medewerkers zijn flexibel en staan open voor ieder zijn of haar leefstijl en creëren een veilige leefomgeving. Cliënten krijgen de ruimte om maximaal hun eigen regie te pakken en daar waar nodig ondersteunt de medewerkers de cliënt in het pakken van deze regie. Familie en mantelzorgers worden sterk betrokken bij het dagelijks leven van een cliënt, afgestemd op de behoefte van beide kanten.

Zorgcentrum Bontekoe ontwikkelt voor iedere cliënt een zorgaanbod op maat, aansluitend bij zijn of haar beleving.

Zorgcentrum Bontekoe staat voor deskundigheid.