Uw zorg regelen

Hoe regelt u goede zorg? Wij wijzen u graag de weg.

De zorgmanagers van Zorgcentrum Bontekoe kunnen u alles uitleggen over de indicatie en helpen u kiezen voor de vorm die het beste bij u past. Dat kunnen natuurlijk ook meerdere vormen zijn. U kunt de zorgmanagers bereiken via Bontekoe Klantenservice.

Samen regelen we de zorg en hulp die nodig is.

Het CIZ onderzoekt voor welke zorg u in aanmerking komt. Meer hierover vindt u onder ‘Uw indicatie’.  U heeft een indicatie? Lees dan verder.

Verblijfscriteria Zorgcentrum Bontekoe

Zorgcentrum Bontekoe heeft voor locatie Noor criteria vastgesteld voor het toetsen van aanvragen voor opname in onze zorgcentrum of overplaatsing naar een andere voorziening voor zorg en wonen. Die criteria worden soms ook ‘toelatings- en afwijzingscriteria’ of ‘in- en exclusiecriteria’ genoemd. We spreken hier van ‘verblijfscriteria’.

Besluit tot plaatsing

Op basis van de verblijfscriteria besluit de specialist ouderengeneeskunde in overleg met de EVV-er (eerstverantwoordelijk verpleegkundige).

Zorgprofielen

Niet iedereen met een WlZ-indicatie (Wet langdurige zorg) heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom zijn er zogeheten ‘zorgprofielen’, voorheen zorgzwaartepakketten (ZZP) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan welke zorg iemand nodig heeft. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van zorgprofielen voor verpleging en verzorging. Die profielen komen overeen met de door het CIZ afgegeven indicatie.

Verblijfscriteria

U kunt vanaf zorgprofiel 4 in locatie Noor terecht. De zorgbehoefte van de cliënt en de voorzieningen en deskundigheid van de zorgteams op die locatie sluiten op elkaar aan.

Een geldige indicatie van het CIZ geldt dus als belangrijkste verblijfscriterium.

Meer informatie voor cliënten
Alle cliënten krijgen in hun zorgmap een document met de verblijfscriteria geldend voor de eigen locatie.

Sociale kaart
Bij de sociale kaarten vindt u nog meer informatie over het aanbod van diensten op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werken en meer in uw omgeving.