Stel uw vraag direct aan Tineke.

Wonen met begeleiding

Wat houdt Wonen met Zorg in?

Zorgcentrum Bontekoe staat voor een kwalitatief hoogwaardige combinatie van wonen met begeleiding voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. Wonen met begeleiding bij zorgcentrum Bontekoe betekent wonen in een omgeving waar u uzelf kunt zijn, terwijl u hulp en begeleiding krijgt die u nodig hebt. Onze focus ligt op het ondersteunen van onze cliënten om hun zelfstandigheid te vergroten, sociale vaardigheden te ontwikkelen, en een zinvol en vervullend leven te leiden.

Bij binnenkomst voelt u al de warmte van het personeel en onze kernwaarden die zij dagelijks uitdragen.

Professioneel team

Zorgcentrum Bontekoe heeft een team van gekwalificeerder begeleiders die u de hele dag door ondersteunen. Zij helpen u bij het opstarten van de dag, bij het maken van een dagindeling en meer. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het regelen van geldzaken? Wij zijn er voor u!

Zelfstandig wonen

In Zorgcentrum Bontekoe woont u zo zelfstandig mogelijk, maar krijgt u wel hulp van een begeleider, zoals bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie. In Ede hebben wij een woonlocatie waar u vanaf 18 jaar terecht kan.

De aanmeldingen voor beschermd en begeleid wonen zijn zeer divers. Ze variëren van jongeren (18+) met bijvoorbeeld ADHD tot een stoornis in het autistische spectrum. Naast deze jongeren bieden wij tevens begeleiding aan volwassenen die bijvoorbeeld na een opname in de psychiatrie aan een zelfstandige terugkeer in de maatschappij werken.

Begeleiding betekent niet dat de woonbegeleider/coach allerlei taken overneemt. De begeleider helpt juist zó dat u zelfstandig kunt (leren) functioneren, eventueel met hulp van derden, bijvoorbeeld familie of een mantelzorger. Woonbegeleiding kan betrekking hebben op verschillende terreinen, bijvoorbeeld het huishouden; financieel-administratieve zaken; contact met de behandelaar; geloofszaken; winkelen; vrijetijdsbesteding.

U bent thuis bij zorgcentrum Bontekoe.

Wij geloven dat elk persoon uniek is, en onze zorg is daarom op maat gemaakt. We werken nauw samen met onze cliënten en hun families om individuele zorgplannen op te stellen die afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften en doelen van elke bewoner.

Wij moedigen onze cliënten aan om actief deel te nemen aan de gemeenschap. Door middel van uitstapjes, vrijwilligerswerk en andere activiteiten helpen we onze bewoners om zinvolle verbindingen te leggen en een gevoel van verbondenheid met de wereld om hun heen te ontwikkelen.

Familie is een belangrijk onderdeel van het leven van onze cliënten, en wij betrekken familieleden daarom actief bij de zorg en ondersteuning. We bieden ook begeleiding en ondersteuning aan families om hen te helpen omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met hebben van een familielid met een verstandelijke beperking.

Zorgcentrum Bontekoe is altijd een levendig gebeuren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief